Παρασκευή 20 Σεπτέμβριος 2019

Εγχειρίδιο για το Macrotest HT5035

Τεχνική περιγραφή και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά για το όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Macrotest HT5035 , με βάση το πρότυπο HD-384 της εταιρείας HT .