Παρασκευή 20 Σεπτέμβριος 2019

Εγχειρίδιο για το Fluke 165xx

Τεχνική περιγραφή και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά για την σειρά οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 165xb , με βάση το πρότυπο HD-384 της εταιρείας Fluke .