Δευτέρα 17 Ιούνιος 2019

Μάθετε για το Energy University της Schneider Electric

Η Schneider Electric, o παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας, δημιούργησε το Energy University (www.MyEnergyUniversity.com), ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που πραγματεύεται θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Το Energy University απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των κλάδων και οργανωτικών επιπέδων.

Τα μαθήματα του Energy University είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία και πληροφορίες που θα χρειαστεί ο κάθε επαγγελματίας προκειμένου να εφαρμόσει θετικές αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης ενέργειας της επιχείρησής του.

 Το περιεχόμενο των μαθημάτων σχετίζεται με τις τελικές αγορές που αντιστοιχούν στο 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και περιλαμβάνουν την ενέργεια και τις υποδομές, τη βιομηχανία, τα κτίρια, τις κατοικίες και τα data centres και δίκτυα.

Κάθε μάθημα μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από μία ώρα. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η εκμάθηση γίνεται πιο εύκολη και προσιτή από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο Internet.

Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα του Energy University:
• Βασικά στοιχεία Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Οικονομικές πτυχές ενέργειας και εργαλεία απόδοσης επενδύσεων
• Ενεργειακοί έλεγχοι
• Απόκριση ζήτησης και το Smart Grid

 

Δημοφιλή Άρθρα

 • Γενικά
  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ…
  σε Νομοθεσία
 • Κτιριοδομικός κανονισμός
  Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό κανονισμό Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ.…
  σε Κανονισμοί
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών…
  σε Νομοθεσία
 • Γενικός οικοδομικός κανονισμός
  Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010)…
  σε Κανονισμοί