Παρασκευή 18 Οκτώβριος 2019

Κανονισμοί

Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Κλιμακίων Π.Ο.Σ.Ε.Η(Απόφαση Δ.Σ Π.Ο.Σ.Ε.Η στις 14/3/2003) Τα Π.Κ. λειτουργούν με την ευθύνη και την εποπτεία της Π.Ο.Σ.Ε.Η…
Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010)…
Οι κανονισμοί που αφορούν την διενέργεια ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων Υ.Α. Δ14/45004/2001 (ΦΕΚ 793/Β`/22.6.2001) Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης Κανονισμού…
Ο κανονισμός των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων Β.Δ. της 13-5/1936 (ΦΕΚ --/23/6.1936) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Όλη η σχετική νομοθεσία που αφορά τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ.…
Ο κανονισμός των υπαιθρίων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας Υ.Α. 104312/5094/1969 (ΦΕΚ 829/Β`/19.12.1969) Περί συμπληρώσεως του πίνακα Ι του άρθρου 232 των…
Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό κανονισμό Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ.…

Δημοφιλή Άρθρα

 • Γενικά
  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ…
  σε Νομοθεσία
 • Κτιριοδομικός κανονισμός
  Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό κανονισμό Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ.…
  σε Κανονισμοί
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών…
  σε Νομοθεσία
 • Γενικός οικοδομικός κανονισμός
  Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010)…
  σε Κανονισμοί