Παρασκευή 18 Οκτώβριος 2019

Μύθοι και Αλήθειες: Διακόπτες Διαφυγής Εντασης HD (Heavy Duty)

Επισυναπτόμενα μπορείτε να βρείτε δύο άρθρα της σειράς «Μύθοι και Αλήθειες», με τίτλο «Διακόπτες Διαφυγής Έντασης H.D. (Heavy Duty)», που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα « Ο εγκαταστάτης» Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Τα άρθρα αυτά είναι γραμμένα από τον κύριο Κωνσταντίνο Δημητρίου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π. και διαπιστευμένο συνεργάτη VDE.

Σκοπός της σειράς άρθρων «Μύθοι και Αλήθειες» είναι να διευρύνει τα επαγγελματικά πεδία, να γνωρίσει τις νέες τεχνικές, να μεταφέρει «φρέσκια» τεχνογνωσία, να αναδείξει τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται λόγο των νεοτέρων εξελίξεων και τεχνολογιών (π.χ. εκτεταμένη χρήση «ευαίσθητων» ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων LED, αλλαγή των καιρικών φαινομένων, ψηφιοποίηση δεδομένων, εισαγωγή ηλεκτρικών αυτοκίνητων κλπ), να δώσει με απλή γλώσσα «ψαγμένες» τεχνικές πληροφορίες, να φωτίσει τα «ψιλά γράμματα» των «νέων εκδόσεων» των προτύπων και των προδιαγραφών, να αποσαφηνίσει «συγκεχυμένες» έννοιες και ορισμούς.

Δημοφιλή Άρθρα

 • Γενικά
  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ…
  σε Νομοθεσία
 • Κτιριοδομικός κανονισμός
  Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό κανονισμό Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ.…
  σε Κανονισμοί
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών…
  σε Νομοθεσία
 • Γενικός οικοδομικός κανονισμός
  Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010)…
  σε Κανονισμοί