Παρασκευή 20 Σεπτέμβριος 2019

Σε αναμονή προκήρυξης για τα προγράμματα "Επιχειρηματική Ευκαιρία" και "Επιχειρούμε Δυναμικά" του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠ ΕΠΑνΕΚ), μετά από την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εξειδίκευση των δράσεων του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και ακολούθως η έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων και τη χρηματοδότησή τους από ΕΠ ΕΠΑνΕΚ.

Τα προγράμματα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ" και "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ", για τα οποία έγιναν προδημοσιεύσεις πριν από την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εντάσσονται στο πλέγμα των ανωτέρω δράσεων κρατικών ενισχύσεων και θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση των οδηγών εφαρμογής τους.

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση δείτε https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=693.

Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία"

Το πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία" αφορά ανέργους/ες 18-64 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επιχορήγηση 100% και θα καλύπτει όλες τις λειτουργικές δαπάνες τις νέας επιχείρησης για 24 μήνες και μέγιστο ποσό 40.000 €.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

·         Ασφαλιστικές Εισφορές (ΟΑΕΕ)

·         Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, ύδρευση, δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης, αμοιβή συμβούλου)

·         Δαπάνες για την προβολή & προώθηση της επιχείρησης, Δημιουργία ιστοσελίδας.

·         Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου.

·         Δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών.

·         Αποσβέσεις παγίων.

Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες δείτε http://www.plan.gr/prog-epixeirimatiki-efkairia-100.

 

Πρόγραμμα "Επιχειρούμε Δυναμικά"

Το πρόγραμμα "Επιχειρούμε Δυναμικά" αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις (με έναρξη πριν από 1/1/2014) και προσφέρει επιχορήγηση 50% σε επενδυτικές προτάσεις από 20.000 έως 300.000 €.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

·         Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

·         Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

·         ∆ικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών

·         Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας

·         Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη / Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές

·         Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

·         Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός


Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τρέξει με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες δείτε http://www.plan.gr/prog-epixeiroume-dinamika.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Δημοφιλή Άρθρα

 • Γενικά
  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ…
  σε Νομοθεσία
 • Κτιριοδομικός κανονισμός
  Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό κανονισμό Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ.…
  σε Κανονισμοί
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών…
  σε Νομοθεσία
 • Γενικός οικοδομικός κανονισμός
  Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010)…
  σε Κανονισμοί