Παρασκευή 18 Οκτώβριος 2019

Περιβάλλον-Τεχνολογία

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Εθνικό Δίκαιο επιβάλλει μέτρα και όρους πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας καθώς και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Με τον Νόμο 4042/12 καθορίζεται η ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων για την πραγματοποίηση…
Η Schneider Electric, o παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας, δημιούργησε το Energy University (www.MyEnergyUniversity.com), ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που πραγματεύεται θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Το Energy University απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των κλάδων και οργανωτικών επιπέδων. Τα μαθήματα του Energy University είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία…
Η διαρκώς αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας αλλά και η επιδείνωση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και η επίλυσή τους έχει γίνει επιτακτική ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προσπάθειες συγκλίνουν στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, ιδιαίτερα από συμβατικά καύσιμα, με άμεση συνέπεια τον περιορισμό των ρύπων που εκπέμπονται…